09_131.ZİP

01/01 2009

09_131.zip

Kısa Konu: -

Konu:

Genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki tüm antrepoların "Açma ve İşletme Yatırım İzni", "Antrepo Açma ve İşletme İzni" ve "Antreponun Bir Başka Firmaya Devir İzni"ne ilişkin talepler ilgili Başmüdürlük tarafından sonuçlandırılacağı ; Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan işletmeci firmaların Başmüdürlüğe 250.000.-EURO toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri antrepolara koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmayacağı hükmünün 01.07.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği hk.

Kaynak: 27.05.2009 tarih 27240 sayılı Resmi Gazete,

İndir