09_132.ZİP

01/01 2009

09_132.zip

Kısa Konu: -

Konu:

Genel ve özel antrepoların fiziki sayımlarının Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri(YGM) tarafından yapılacağı ve stok kayıtları altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilerek, buna ilişkin raporların YGM tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne sunulacağı hk.

Kaynak: 28.05.2009 tarih 27241 sayılı Resmi Gazete,

İndir