09_133.ZİP

01/01 2009

09_133.zip

Kısa Konu: -

Konu:

01.07.2009 tarihinden sonra Antrepolarda geçici depolama statüsünde eşya bulundurulamayacağı, mutlaka Antrepo Rejimine tabi tutularak beyanname tescil edilmesi gerektiği hk.

Kaynak: Ünsped Gümrük Müşavirliği A.Ş.

İndir