09_134.ZİP

01/01 2009

09_134.zip

Kısa Konu: -

Konu:

A) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri uygulamasında; uygunluk denetimi : akaryakıtta uygunluk denetimi : 2009/8-2009/11,2009/14-2009/16 sayılı DTS Tebliğleri : birden fazla kurumun denetimine tabi eşya : istisna ve muafiyetler hk.
B) Gemi kaynaklı atıkların denetimi hk,

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü,

İndir