09_135.ZİP

01/01 2009

09_135.zip

Kısa Konu: -

Konu:

A) Hariçte İşleme ve Geçici İhracat Gümrük Genel Tebliği'nde; geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemleri ve uygulanması hk.
B) Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hk.
C) 8508.11.00.00.11 GTİP’li “gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar” ile 8508.19.00.00.00 GTİP’li “diğerleri”, muhteviyatı eşyaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdiği hk.
Ç) 8516.40.10.00.00 GTİP’li “buharlı ütüler” muhteviyatı eşyanın ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdiği hk.

Kaynak: (A-B) 30.05.2009/27243 R.G. / (C-Ç) 31.05.2009/27244 R.G.

İndir