09_136.ZİP

01/01 2009

09_136.zip

Kısa Konu: -

Konu:

Alıcı ile satıcının eşyanın kıymetinin tespitinde; Gümrük Yönetmeliği2nin 48'inci maddesine göre ilişkili sayılabilmesi için alıcının, satıcının Türkiyede ki tek acente, tek distribitör veya tek bayii olması tek başına yeterli olmadığı, ayrıca alıcı ile satıcının, Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları, Aynı ailenin üyeleri olmaları, şartlarından en az birini taşımaları gerektiği hk.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü,

İndir