09_137.ZİP

01/01 2009

09_137.zip

Kısa Konu: -

Konu:

A) 64.02 G.T.P'lu "Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar" tanımlı, 64.03 G.T.P'lu "Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar" ve 64.04 G.T.P'lu "Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar" tanımlı eşyaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmesi hk.
B) 2009/76 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırarak, Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri hükümlerine uygun bir işleyiş şekline getiren ve A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli eşyaların doğrudan ithalatına imkan veren 2009/80 sayılı Genelge hk.

Kaynak: (A) 04.06.2009 tarih 27248 sayılı Resmi Gazete, (B)Gümrükler Genel Müdürlüğü,

İndir