09_138.ZİP

01/01 2009

09_138.zip

Kısa Konu: -

Konu:

2009/52 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, Geçici ithalatın farklı bir gümrük idaresinde sona ermesi ve geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi 2009/81 Genelgenin yürürlüğe konulması hk.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü,

İndir