09_139.ZİP

01/01 2009

09_139.zip

Kısa Konu: -

Konu:

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi kapsamında; genel antrepoların 01.09.2009 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince(YGM) eşya giriş ve çıkış ve dönemsel raporlandırmanın yapılacağı, bu tarihten sonra YGM olmayan genel antrepoların işletilmesine müsaade edilmeyeceği ve asgari ücret tarifesi hk.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü,

İndir