09_140.ZİP

01/01 2009

09_140.zip

Kısa Konu: -

Konu:

A) Korunma önlemine tabi maddeler, 2501.00.31.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere (CI 'den Na 'yı ayırmak gibi) mahsus olan tuz, 2501.00.51.00.00 GTİP’li denature veya sınaî amaçlara mahsus olan tuz, 2501.00.99.10.00 GTİP’li saf sodyum klorür, 2501.00.99.90.11 GTİP’li kaya tuzu, 2501.00.99.90.12 GTİP’li tuzla tuzu ve 2501.00.99.90.13 GTİP’li deniz tuzu olup, 2009 yılında yapılan değişiklikle 2501.00.99.90.11 GTİP’li kaya tuzu, 2501.00.99.90.12 GTİP’li tuzla tuzu ve 2501.00.99.90.13 GTİP’li deniz tuzu “2501.00.99.90.00 GTİP’li Diğerleri’’ adı altında tek GTİP olarak birleştirilmiş eşyaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdiği hk.
B)  Avrupa Birliği ile Türkiye arasında uygulanan gümrük birliği çerçevesinde, bazı eşyaların gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünler listesi hk.

Kaynak: 05.06.2009 tarih 27249 sayılı Resmi Gazete,

İndir