Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_383


2018-13 Sayılı Genelge ile Gümrüksüz Satış Mağazaları'nda serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması başta olmak üzere ilgili Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

-Serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşya, gümrüksüz satış mağazası ya da deposuna yurt içinden fatura ve sevk  irsaliyesi ile birlikte 7200 rejim kodlu beyanname kullanılarak alınacak  ve

-beyannamenin 44 no.lu hanesine eşyayı açıklayıcı bilgi ve belgeler (fatura, sevk irsaliyesi gibi) yazılacak.

-Gümrük idaresince 7200 kodlu antrepo beyannameleri aylık satış listeleri esas alınarak tutanak ile kapatılacak.

-Aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir depodan diğer bir depoya eşya sevkindeki beyannamelerde ise 7272 rejim kodu kullanılacak; eşyanın bir depodan, farklı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir mağaza veya depoya sevki ise  transit rejimi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

7104 sayılı  Kanun ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ihracat teslimi sayılmakta olup, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna tutulmuştur.

2018-13 sayılı Genelge eklidir.Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

Tarih: 10.07.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.