Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_380


Resmi Gazete'de yayımlanan 700 sayılı KHK ile Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun maddelerinde yer alan

-"Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı"

-"Bakanlar Kurulu'nun" ibaresi "Cumhurbaşkanı'nın"

-"Bakanlar Kurulu'nca" ibaresi "Cumhurbaşkanı'nca"

olarak,

"Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar."

 olan 4.maddesi ise

"Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer mevzuat hükümlerine göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; mevzuat hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar."   olarak

değiştirildi.

   KHK/700 eklidir.


Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

Tarih: 07.07.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.