Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_377


Karadağ, İsrail,Gürcistan menşeli  bazı tarım ve  işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları yeniden düzenlendi.

Tarife kontenjanları;

Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) ve Talep toplama yöntemi (TTY) olmak üzere 2 şekilde dağıtılacak.

-Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY)'nde tarife kontenjanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edilecek.

Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat  olarak kabul edilecek ve BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılacak.

-Talep toplama yöntemi (TTY)'nde ise başvurular tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapılacak ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Ekonomi Bakanlığı'nca ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde  tahsisat yapılacak.

İlgili Tebliğler ve  tarife kontenjanı listeleri eklidir.


Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Tarih: 07.07.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.