Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_311


Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağında;

7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde;

- Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde istisna,

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Taslağa göre;

-gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılacak teslimler ihracat teslimi sayılacak ve KDV istisnası uygulanacak.

- teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek, 

- antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği kabul edilecek

- İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ile ilgili faturaya, “3065 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerine göre gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim” ibaresi şerh olarak düşülecek.Kaynak: GİB web sitesi

Tarih: 13.06.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.