Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_310


Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan  Özel Tüketim Vergisi (III) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları yayımlandı.

Taslaklarda;

Özel Tüketim Vergisi Kanununu ekli (III) ve (IV) sayılı listelerindeki  malların,  gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına tesliminin  vergiden müstesna olduğu;

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenleneceği, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen teslim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiğinin kabul edileceği,

Malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmesi halinde bu verginin iadesinin, sadece ÖTV mükelleflerinden alınan veya doğrudan ithal edilen mallar için söz konusu olduğu,

Malların, hak sahipleri dışındakilere satılması veya hak sahibi olanlara belirlenen limitlerin üstünde satılması ya da yersiz veya haksız olarak her türlü kullanımı halinde, ödenmeyen ÖTV ve buna bağlı KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte mağaza işleticisinden aranacağı,

düzenlenmektedir.


Kaynak: GİB web sitesi

Tarih: 13.06.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.