Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_303


2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de  E-TUYS sistemi nedeniyle değişiklik yapıldı.

Değişiklikler 2 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacak.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)" Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama" dır.

-Teşvik belgesi düzenlenmesi  için Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda başvurular yapılacak.

-E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmayacak.

-E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrak müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklanacak.

-İthal ve yerli makine ve teçhizat listesine ilişkin işlemler ile diğer harcamalar E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde girilecek.

-Yeni yatırıma ilişkin olarak verilen yatırım bilgi formu kaldırıldı.

-Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS üzerinden müracaat edilecek.

-Bankalar tamamlama ekspertizinde görev almayacak.

-Tebliğin eklerinde de değişiklikler yapıldı.


Değişiklik Karşılaştırma Tablosu ve 2012/1 sayılı Tebliğ'in son hali eklidir.


Kaynak: 10 Haziran 2018 Tarihli ve 30447 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 10.06.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.