Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_231


Sakatatların insan tüketimi için kullanılmaya uygun olmadığı gerekçesiyle 05.11 tarife pozisyonundan beyan edilmesi halinde; 

-eşyanın ambalaj ve hijyen koşulları, 

-menşei ülke makamlarınca düzenlenen Sağlık Sertifikasında eşyanın insan veya hayvan beslenmesine yönelik olduğuna ilişkin ibare, 

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerince düzenlenen Veteriner Giriş Belgeleri ve Uygunluk Yazılarındaki eşyanın tanımlanma şekli 

birlikte değerlendirilerek sınıflandırmaya karar verilecek.


05.11 pozisyonunda kabul edilen ithalatlarda ise ;

- İthalatçı firmadan taahhütname alınması,

- Sanayi Sicil Belgesinin ve kapasite raporunun beyannameye eklenmesi 

gerekecek.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2018 / 34227740 tarih sayılı yazısı eklidir.


Kaynak: GGM

Tarih: 16.05.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.