Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_227


YYS ve OKSB sahibi firmaların indirimli teminattan yararlanması için gerekli ihracat tutarlarının hesaplanmasına ilişkin olarak 2006/12 sayılı Tebliğ'e eklenen;

"2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında, firmanın doğrudan kendisinin yaptığı ihracatın yanı sıra, söz konusu firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birliğince onaylanmış kayıtlar ile tevsik edilmesi şartıyla; dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edilen ihracat da dikkate alınır."

fıkrası gereğince söz konusu ihracatın tevsiki için İhracatçı Birliğine ve Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yapılacak müracaatlara ilişkin İMMİB duyurusu eklidir.


Kaynak: İMMİB

Tarih: 15.05.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.