Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_226


Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Biosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ bir veya birden fazla biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların piyasaya arzına, piyasada bulundurulmasına, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, piyasa gözetimi ve denetimi ile işlenmiş eşyalarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.


Tebliğde Biosidal ürünlerle işlenmiş eşyanın imalatçı ve ithalatçılarının 

-etiketleme-ambalajlama konusundaki yükümlülükleri,

-hazırlamakla yükümlü oldukları teknik dosyanın içeriği,

-yeterli etkinliğe sahip olduğu doğrulanamayan işlenmiş eşyalar için yapmaları gerekenler

düzenlenmektedir.

İşlenmiş eşyaların ithalatı sırasında gümrük idarelerince  Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmayacak.


Biosidal ürünlerin tipik örnekleri: Dezenfektanlar, koruyucu maddeler, odun koruyucuları, rodentisitler, insektisitler, haşere kontrolü ya da kovuculardır.

Biyosidal ürünler yasal anlamlarına uygun olarak çoğunlukla evde kullanılır.

Çoğu biyosidal ürün tarımda bitki koruma amaçlı kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım alanındaki kullanımları bitki koruma ürünleri yönetmeliği altındadır.

AB biyosidal ürünler direktifi biyosidal ürünleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Tüketiciye ulaştıkları şekil ile bir ya da birden fazla madde içeren maddeler ve preparatlar, kimyasal veya biyolojik yol ile zararlı organizmaları yok etmek, yapılarını bozmak, zararlı organizmalarca ortaya çıkarılan zararları önlemek ya da farklı bir şekilde mücadele etmek için kullanılan maddeler.


Kaynak: 13 Mayıs 2018 Tarihli ve 30420 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 13.05.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.