Logo_main
ARA
Sirküler

Sirkuler_18_174


Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddeler listesine 2926.90.70.00.25 GTİPde sınıflandırılan "Fenilasetonitril (benzil siyanit)" eklendi.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)'nde değişiklik yapan 2018/24 sayılı Tebliğ 14 Nisan 2018 Tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.


Kaynak: 14 Nisan 2018 Tarihli ve 30391 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 14.04.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.