Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Devlet Yardımları

EKONOMİ BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI DOKÜMANI

Ekonomi Bakanlığı bir yandan yatırım, üretim ve ihracat politikalarıyla ülkemiz üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya çalışırken; diğer taraftan geliştirdiği ithalat politikalarıyla yerli üretimi haksız rekabete karşı korumaktadır.

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı; 

 • Yatırım, üretim, istihdam, ihracat zincirini kuvvetlendirmek,
 • Yatırım ortamını hem iç hem dış yatırımcılar için iyileştirip, nitelikli doğrudan yabancı yatırımlar çekmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzü artırmak,
 • Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile birim fiyatı daha yüksek ihracat yapmak ve yüksek teknolojili ürün ihracatımı artırmak,
 • Tüm illerin üretim potansiyelini harekete geçirerek bölgesel kalkınmışlık farkının azaltılmasına katkı sağlamak,
 • Ülkemizin kritik önemi haiz ihtiyaçlarını karşılayacak büyük ölçekli yatırımları esnek bir model çerçevesinde proje bazlı olarak desteklemek,
 • İhracatımızın yapısal dönüşümünü, küresel değer zincirinde üst basamaklara çıkacak şekilde sağlamak,
 • Yeni ülkeler ile serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalayarak ticaretimizi artırmak
 • E-ihracatı, ihracatçılarımız için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasını sağlamak, Türkiye’yi dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirmek,
 • Güçlenen Türkiye algısı ile markalarımızı desteklemek,
 • İthalat politikalarımızı yerli üretim ve sanayiyi desteklemek amacıyla kurgulamak,
 • Türk lirası ile ticareti artırarak ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin kur riskinden korunmalarını sağlamak amaçlarını gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmaktadır. 

 

Devlet Yardımları Dokümanı da, Ekonomi Bakanlığı’nca ihracata ve hizmet sektörüne yönelik olarak sağlanan devlet yardımları ve yatırım teşvikleri ile serbest bölgeler, ithalat ve ürün güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgileri içermekte olup; üretici, ihracatçı ve yatırımcıların bu alanlarda görev üstlenen işbirliği kuruluşların faydalanması amacıyla hazırlanmıştır.

 

EKONOMİ BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI REHBERİ DOKÜMANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.