Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_536


Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten 15/9/2019 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bu değişikliği istinaden Bakanlıkça yayınlanan Tebliğde Geçici 4.madde kapsam dışına alınmıştır.

Yönetmelik ve Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yönetmelik ve Tebliğ ekte sunulmuştur.


Kaynak: 10 Ağustos 2019 tarih 30858 sayılı Resmi Gazete (Tarım ve Orman Bakanlığı )

Tarih: 10.08.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.