Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_534


Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şehadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şehadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde, yükümlülerin tahakkukun kesinleşmesinden önce yazılı olarak müracaat etmeleri şartıyla, ithalat vergilerine isabet eden tutar tahsil edilerek emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şehadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilmektedir .

Bu itibarla, menşe şehadetnamesinin söz konusu Yönetmelik maddesi çerçevesinde süresi içerisinde sonradan ibrazı halinde usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir 

İlgili yazı ekte sunulmuştur.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

Tarih: 09.08.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.