Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_471


(1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın;

-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan yükümlüler tarafından ithali ve ihracatında 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) hükümleri uygulanmayacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-12.htm


18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri"

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ‘8517.12.00.00.12’, ‘8517.62.00.10.00’, ‘8517.62.00.90.00’, ‘8526.91.80.00.19’, ‘8528.59.00.00.00’ ve ‘9032.89.00.00.00’ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ihracatçılar tarafından ihracatı halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”


Kaynak: 12 Temmuz 2019 Tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete

Tarih: 12.07.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.