Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_397


Bugünkü Resmi Gazete yayınlanan 7176 sayılı Kanun ile yapılan bazı değişiklikler;

-7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesindeki Hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. 

(GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir....)

-Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hükmün yürürlük tarihi 1 Temmuz 2019 dan 1 Temmuz 2020 ye uzatıldı. (5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Madde 3/20) 

-Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaktır uygulamasının başlangıç tarihi 1/7/2019 dan 1/7/2020 ye uzatıldı. (4733 sayılı Kanunun Madde 6/10 ve 8/h) 

7176 sayılı Kanun metni için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190612-1.htmKaynak: 12 Haziran 2019 Tarihli ve 30799 Sayılı Resmi Gazete

Tarih: 12.06.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.