Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_388


Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bazı organik kaplanmış çelik ürünleri” (ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 [TARIC code: 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 and 7226 99 70 91]) ithalatına karşı yürütülen nihai gözden geçirme anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan kararda % 13,7 ile % 44,7 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi önlemine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 3 Mayıs 2019 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi nüshasına

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.116.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2019:116:TOC

adresinden ulaşılabilmektedir.  Bu kapsamda, söz konusu gelişmenin AB’ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülmektedir.


Kaynak: AB Resmi Gazetesi

Tarih: 02.06.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.