Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_337


Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin "Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu"  hazırlanmış  ve  söz konusu E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alınmıştı.

Elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarına ilişkin izlenecek süreçleri belirleyen Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği taşıyacak.

e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulacak. Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubu'nu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya e-Teminat Mektubu Platformu aracılığıyla e-Teminat Uygulaması'na iletecek.

e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesine ilişkin tebliğ için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190511-8.htmKaynak: 11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 11.05.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.