Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_335


11.05.2019 tarihinden önce;

vergi resim harç istisnası belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için  belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine müracaat edilmemesi nedeniyle iptal edilmiş  ve  iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) 11.05.2019'dan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilecek.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’e  konuya ilişkin geçici madde eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190511-9.htmKaynak: 11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 11.05.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.