Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
İK Politikamız

Hizmet vermiş olduğumuz sektörde şirketimizin "Toplam Kalite Felsefesi" doğrultusunda, değişimi ilke edinerek sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak alan, "Müşteri Memnuniyeti" ilkesine gerçek anlamıyla sadık kalıpbaşarısının sürekliliğini sağlayan Ünsped, İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz.

Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insan kaynağının etkin yönetimi için; çalışanları hem bireysel hem de takım olarak geliştirerek performanslarını arttırmalarını sağlayacak, İnsan Kaynakları sistemlerini kurmak ve uygulamak, bu yolla çalışanlar tarafından en beğenilen, saygı duyulan ve tercih edilen bir firma olmak, İnsan Kaynakları misyonumuzdur.

Hedeflerimiz
Güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı bir iş ortamı oluşturmak, sosyal ilişkiler kurarak çalışma barışının devamlılığını sağlamak, şirket bütünlüğü içinde gelişimi hızlandırmayı planlamak ve yönetmek, insiyatif almayı ve yaratıcılığı teşvik etmek, çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak, şirketimize bağlılık duygularını geliştirmek, çalışanlarımızın bireysel gelişimini ve yetkinliklerini arttırmak, bunları şirketimizin ve çevresinin değişimlerine göre uyarlamak, kurumsal bir kariyer yönetimi ve teşvik sistemleri uygulamak, ulusal ve uluslararası projelere ve çalışmalara aktif olarak katılmak.

İlkemiz
Çalışana saygı duyan ve sorumluluk veren bir yönetim tarzı uygulamaktır. Türkiye'de referans olmayı hedefleyen; insan kaynakları politikası uygulamayı taahhüt ediyoruz.

 

 

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.