Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Danışmanlık

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DEPARTMANI

Danışmanlık Hizmetleri Departmanı; ticaretin kolaylaştırılması adına alınan, maliyet azaltıcı ve firmalara hız kazandıran belgelerin alınmasındaki danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere, uluslararası bir belge olan AEO (Authorised Economic Operator) –YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) belgesinin alınmasında danışmanlık hizmetlerini vermek, ulusal bir belge olan OKS (Onaylanmış Kişi Statü ) belgesi ve Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ait gereklilikler için hazırlık yapıp başvuru ile diğer belgeler ile birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde alınması için takibini sağlamak, GTB (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Denetimi kapsamında planlı veya plansız denetimlere hazırlık sağlanması adına, sonradan kontrollere hazırlık denetimi yaparak firma yönetimine rapor halinde sunmak fonksiyonlarına sahiptir.

Uluslararası bir belge olan AEO (Authorised Economic Operator) –YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) belgesinin alma şartları ve devamlılığını sağlayan faaliyetler arasında yer alan;

  1. YYS belgesi sahibi firmalarının her yıl alması zorunlu bulunan eğitim kapsamında, deneyimli ve yetkin Gümrük Müşavirleri tarafından eğitim verilmesi.
  2. YYS belgesi sahibi firmalara faaliyet raporu kapsamında her yıl yapılması gerekli olan ve YYS kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin denetim ile sonrasında ilgili EK-22/A ve EK-22/B formunun doldurulması işlemlerini yapmak.
  3. YYS belgesi sahibi firmaların son 1 yıl içerisinde işlem gören beyannamelerinin örnekleme yöntemi ile denetlenip sonucunda Dış ticaret Eşya Hareketleri Denetim Raporu halinde firmaya sunmak.
  4. YYS belgesi sahibi firmaların belge alımı sonrasında, 3 yılda bir düzenlenen EK-2 soru formunun doldurulması, Ek-2 soru formunun değişen unsurlarıyla beraber yeniden incelenerek, revize edilip Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

Danışmanlık Hizmetleri Departmanı; yatırım Teşvik, Dahilde İşleme ve Serbest Bölgeler ile ilgili muhtemel iş süreçlerinin geliştirilmesi alanlarında danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.