Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
UGA Hakkında

Ünsped Gelişim Akademisi, Eylül 2013’te kurulduğu yıldan bu güne kendi bünyesinde iç müşterilerine; 330 Kurumsal ve Kişisel Gelişim, 273 Temel ve Mesleki Oryantasyon, 800 Mesleki Gelişim ve 378 Yasal Zorunluluk eğitimi planlanlayarak, toplamda verilen 8901 eğitim saatini 32093 katılım ile gerçekleştirmiştir. Bahse konu eğitimlerin tamamı her yıl tekrarlanmakta olup 2018 yılı kişi başına düşen eğitim 16 kişi / saat olarak gerçekleşmiştir.

Temel Oryantasyon Programları: Yeni başlayan çalışanlarımıza yönelik şirketin yapısının ve şirket kültürünün tanıtılması ile iş yapım şekli ve etik ilkelerinin aktarıldığı istihdamının gerçekleştiği ayda alınması zorunlu eğitimdir.

Mesleki Oryantasyon Programları: Yeni başlayan çalışanlarımız ile bölüm değiştiren çalışanlarımıza görevin gerektirdiği mevzuat ve uygulamaları içeren bilgileri aktararak, işe hakimiyetin hedeflendiği eğitimlerdir.

Mesleki Gelişim Programları: Yeni düzenlemelere uyum, teknolojik gelişmeler sonucu değişen ve/veya yeni eklenen bilgilerden çalışanlarımızın haberdar olmalarını sağlamak, çalışanlarımızın bilgi birikimlerini artırarak uzmanlaşmalarına yönelik eğitimlerdir.

Kurumsal Gelişim Programları: Şirket faaliyetleri ile stratejik planların arasındaki bağlantının kurulması ile kurumsal politikamızın ve etik değerlerimizin esas alındığı ve kendi gereksinimlerimiz doğrultusunda kurum içi iletişimi güçlendirmek, çalışanları katılımcı yönetim anlayışına yönelterek, genel verimlilik artışının hedeflendiği eğitimlerdir.

Kişisel Gelişim Programları: Çalışanlarımızın kendilerini tanıyarak, gücünü ve gelmek istedikleri noktaya ulaşabilmek için neler yapabileceğini fark etmesine yönelik iş ve sosyal hayatında etkinliğini ve gelişimini arttırmayı hedefleyen eğitimlerdir.

Dış Müşteri Seminerleri ve Eğitimleri: Ticaret Odaları, Dernekler, Üniversiteler ile Firmaların eğitim ihtiyaç analizleri sonucu veya taleplerine istinaden uluslararası eşya ticaretinde arz zincirinin tüm aşamaları esas alınarak, temel ve/veya ileri düzeyde dış ticaret, gümrük mevzuatının ve uygulamalarının kuruma özel güncel hali ile aktarıldığı eğitimlerdir. 

Yasal Zorunluluk Eğitim Programları: Yapılan işler sırasında ve işler nedeniyle iş kazasının yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek amaçlı yasalarla zorunlu kılınan eğitimlerdir. 

Oryantasyon ve Yasalarla Zorunlu Kılınan Eğitimler için Mevzuat;

12.10.2004 Tarihli, 25611 Sayılı R.G. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 31.03.2007 Tarihli, 26479 Sayılı R.G.5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu , 31.03.2005 Tarihli, 25772 Sayılı R.G. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 13.12.1994 Tarihli, 22140 Sayılı R. G. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 1997 Tarihli ABD Yabancılara İlişkin Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ,2010 Tarihli İngiltere Rüşvetle Mücadele Yasası (UK Bribery Act), 24 Mart 2001 Tarihli Yolsuzlukla Mücadeleyle İlgili Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, 17 Nisan 2003 Tarihli Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi (4852 Sayılı Kanunla Onaylı) 10 Aralık 2003 Tarihli Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 1 Şubat 2000 Tarihli OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi (4518 Sayılı Kanunla Onaylı) 20 Haziran 2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

 

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.